top of page
Covenant Christian Centre Nigeria Minist
Covenant Christian Centre Nigeria Minist
2018-April-10-Cz-66.jpg
МОЛИТВЕНА МРЕЖА

Молитвената ни мрежа стартира подръководствотона пастор Дебора Бътлър.Събираме се за молитва в събота от 10:00(ЕDT) на различни локации.В момента сесрещаме за молитва чрез видео ителефонни разговори.

 

Ако желаеш да се присъединишкъм нас вмолитва, издигайки КВМ, народите ипартньорите ни, запишисе по-долу. Свържисе сprayernetwork@keithbutler.org, за данамеришнай-близката дотеблокация.

ЕЖЕДНЕВНА МОЛИТВА ЗА ПАРТНЬОРИТЕНИ

Знаем, че животът има своитепредизвикателства. Но Исус снабди сразрешение, което ще донесе победа надвсеки твой проблем. Ти не си сам. ЧрезМолитвената мрежа на КВМ ние се молимза теб... всеки ден.Ако имаш молитвена нужда, можешда сесвържетес екипа ни по всяко време наденя. Изпрати нуждата си оналйн на линкапо-долу.Ако живеете в САЩили Канада, можете да се обадите на 800.541.PRAY (7729).

bottom of page