top of page

УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

 

I. ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика за лични данни описва как ние боравим с Вашата лична информация, що се отнася до уебстраницата, интерактивните компоненти, електронните комуникации и комуникационните инструменти на Word of Faith International Christian Center (WOF) и що се отнася до всякакви ползи или услуги, които са били предложени и продадени от Вас на WOF или от WOF на Вас. В допълнение на горепосоченото, настоящата политика е приложима за всички други сродни уебстраници или форми на електронна медия, които съдържат линк към тази политика, тъй като те могат да са ръководени от WOF или от техни помощници. Уебстраниците, интерактивните компоненти, електронните комуникаци, комуникационните инструменти и всяка друга форма на електронна медия на WOF от тук насетне ще бъдат назовавани “WOF Медия“.

Вие изразявате съгласие със събирането, съхранението, употребата и разкриването на личната си информация, според както е описано в настоящата Политика за лични данни.
 

II. УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ КВМ

WOF Ви позволява да четете и преглеждате определени изображения и материали (“WOF Информация“) чрез WOF Медия.

Вие се съгласявате да употребявате WOF Информация само за:
a.    Своe лично информиране, изграждане и вдъхновение;
b.    Употребявайки услугите на WOF;
c.    За закупуване на продукти от WOF; и/или;
d.    За озвършване на онлайн дарение за WOF.

Вие се съгласявате, че WOF Информацията е и ще остане притежание единствено на WOF и че вие не получавате права или собственост върху WOF Информацията, освен горепосоченото ограничено право на употреба. Всички текстове, HTML кодове, авторски права, запазени марки, търговски имена, изображения, дизайни, лога и други материали, описани в WOF Медия, остават притежание единствено на WOF и никакво право или собственост на подобни материали или притежания не Ви е предадено по никакъв начин.
 

III. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Вие можете да преглеждате WOF Медия, без да ни казвате кои сте и без да разкривате лична информация. Ако предоставите на WOF личната си информация, Вие повече няма да бъдете анонимни и следователно сте съгласни с предаването и съхранението на тази информация в нашите сървъри, разположени в Съединените щати и в чужбина. Вашата информация, събрана чрез WOF Медия може да бъде съхранена и обработена в Съединените щати, Европа или друга страна, в която WOF или техни помощници, съдружници или доставчици на услуги могат да извършват дейност. WOF може да извърши пренос на информацията, която е била събрана за Вас, включително лична информация, към съдружници или към трети страни извън границите на САЩ и от Вашата страна или юрисдикция към други страни или юрисдикции по света. Ако се намирате в Европейския съюз или други региони, разполагащи със закони, които регулират събирането на данни и употребата им, които се различават от законите на САЩ, моля, обърнете внимание, че няма да пренасяме информация, включително лична такава, в страна или юрисдикция, която няма същите закони за защита на личните данни като Вашата юрисдикция.


1)    Информация за установяване на самоличността: WOF няма да заема или продава Вашата информация за установяване на самоличността на други. Имаме право да съхраняваме личната Ви информация в локации извън директния контрол на WOF (например, на сървъри или бази данни, локализирани чрез хостинг доставчици). Всяка информация за установяване на личността, която Вие изберете да направите публично достъпна на нашите Сайтове, като публикуване на коментари на блог страницата ни, ще бъдат на разположение за други. Ако премахнете информация, която сте направили публична на Сайтове ни, копия от нея могат да останат достъпни за преглед в кеширани или архивирани страници на Сайтове или ако други потребители са копирали или съхранили тази информация.
2)    Информация, неподлежаща на установяване на самоличността: Имаме право да споделим информация, неподлежаща на установяване на самоличността (като анонимна употреба на данни, препращащи/изходни страници и URL, типове платформи, брой кликове, т.н.) със заинтересовани трети страни, за да им помогнат да разберат моделите на употреба на контретни WOF Услуги. Информация, неподлежаща на устоновяване на самоличността може да бъде съхранявана в неограничен срок.

 

Имаме право да събираме и съхраняваме лична информация както следва:
a.    Email адреси, физически адреси, информация за контакт, външен изглед и/или изображение, и/или финансова информация като номер на кредитна или банкова сметка;
b.    Информация относно транзакции, основана на активностите Ви в нашия уебсайт като Вашите покупки на продукт или съдържание, обвързани с Вашия акаунт;
c.    Доставка, таксуване или друга информация, която представите, за да закупите или доставите продукт;
d.    Кореспонденция, изпратена до или от нас, коментари и постове, направени от Вас, или всяка информация относно спорни въпроси помежду ни;
e.    Друга информация относно Вашата употреба на нашите уебсайт, услуги, съдържани или реклами, като информация за компютър или връзка, статистика за посещения на уебсайта към и от WOF уебсайта, рекламни данни, IP адреси и информация от стандартния уеб дневник;
f.    Допълнителна информация, която Ви молим да предоставите, за да удостоверите автентичността си или ако вярваме, че нарушавате правилата на уебсайта като лична идентификация, предишни плащания, потвърждаване на адрес или да отговорите на допълнителни електронни въпроси, за да устоверите самоличността си;
g.    Информация от други компании като демографски и навигационни данни;
h.    Друга допълнителна информация от трети страни като извършване на проверка на кредит при необходимост; и/или;
i.    Информация за установяване на самоличността относно Вас като Вашите три имена, телефонен номер, email адрес или подобни, когато се регистрирате за онлайн курс или закупувате продукт или правите заявка за продукт или услуга.
 

 

IV. СПАМ

Нямате право да употребявате WOF Медия, за да изпращате спам или друго неоторизирано съдържание. Имаме правото да сканираме, филтрираме и/или изтриваме съобщения с цел проверка или елиминиране на спам, вируси, виртуални атаки или други злонамерени дейности или незаконно или забранено съдържание.

 

V. НАШАТА УПОТРЕБА НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Основната причина да събираме лична информация е за да можем ефективно да Ви предоставим потребителско обслужване и за да персонализираме потребителското Ви преживяване при необходимост. Давате съгласието си, че имаме право да използваме личната Ви информация за цели като следните:
a.    Осигуряване на ползите, услугите и потребителското обслужване, за което правите заявка;
b.    Подобряване, персонализиране и оценка на нашите продукти, услуги, съдържание и реклама;
c.    Информирането Ви относно нашите услуги, провеждане на таргетиран маркетинг, предоставяне на обновяване на услугите или отправяне на промоционални предложения, основани на комуникационните Ви предпочитания;
d.    Предпазване от действителни или потенциални забранени, неоторизирани или незаконни дейности;
e.    Преглед на проблеми, опит за разрешаване на спорове и събиране на такси; и/или
f.    Сравнение и проверка на информация с цел точност.

VI. БИСКВИТКИ: КАКВО СА ТЕ, КЪДЕ СЕ УПОТРЕБЯВАТ

Използваме „бисквитки“, които са малки файлове, разположени във Вашия твърд диск или в уебстраници, които помагат за персонализирането на нашите продукти и услуги, осигуряват по-добро съдържание и реклама, определят нашата ефикасност, оценят уеб трафика и осигуряват по-добро потребителско преживяване за Вас. Определени компоненти на уебсайта ни са достъпни едиствено чрез употребата на бисквитки, които помагат да Ви идентифицираме и да поддържаме статуса Ви на вписал се потребител. Моля, бъдете информирани, че може да откриете бисквитки от трети страни на определени страници в уебсайта, които ние не контролираме. Трябва да сте информирани и че можете да откажете нашите бисквитки, ако уеб браузърът Ви го позволява, въпреки че ако го направите, това ще окаже влияние върху употребата Ви на нашия уебсайт или предлаганите услуги. Също така, повечето бисквитки са „бисквитки на сесия“ т.е. биват изтрити от твърдия Ви диск след приключването на сесията.

 

VII. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ 

Имаме правото да разкрием лична информация, за да посрещнем законови изисквания, за да приложим нашите политики или за да защитим нечии права, собственост и сигурност. Подобна информация ще бъде разкрита в съответствие с приложимите закони и регулации, които може да изискват иск, съдебна заповед или друга подобна юридическа процедура, освен когато вярваме, че разкриването на информация е необходимо за предотвратяването на физическа вреда или финансова загуба или с цел докладване на вероятна незаконна дейност.

Също така имаме право да разкрием личната Ви информация с един или повече от следните:
a.    Наши помощници и/или сателитни църкви;
b.    Доставчици на услуги по договор, които ни помагат с бизнес операциите или снабдяването с ползи и услуги (като събиране на разписки, плащане с кредитни карти или разследване на измами).
c.    Служители на реда или други държавни представители, що се отнася до престъпно разследване или разследване относно предполагаема незаконна дейност. Ще разкрием информация, важна за разследването, като име, град, област, пощенски код, телефонен номер, email адрес, история на потребителя, IP адрес или оплакване за измама.
d.    Други трети страни, на които искате да изпратим информацията Ви (или за които сте уведомени и за които давате съгласието си при определени услуги).
e.    Трети страни, свързани с email маркетинг и социални медии, за да им се позволи да ни помагат в предоставянето на ползи и/или услуги на и/или в комуникацията с Вас.
f.    Други бизнес обекти, които можем да присъединим или придобием.
 

 

VIII. МАРКЕТИНГОВИ ВЪПРОСИ 

Ние не заемаме, продаваме или предоставяме личната Ви информация на трети страни за техни маркетингови цели без Вашето изрично съгласие. Въпреки това, имаме правото да комбинираме информацията Ви с друга информация, която придобиваме от различни компании с цел да персонализираме и/или подобрим продуктите, услугите, рекламата и съдържанието си.

IX. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ПУБЛИКУВАТЕ, И КОМЕНТАРИ, КОИТО ОСТАВЯТЕ ПОД WOF МЕДИЯ

Моля, обърнете внимание, че ако публикувате информация или оставите коментар в или чрез WOF Медия или влезете в WOF Медия от споделен компютър, търговска локация, предлагаща интернет връзка (като Интернет кафе) или други ненадеждни средства, информация за Вас като Вашата дейност или потребителско име може да бъде видима за други лица. Следователно, предприемете разумни действия, за да се предпазите от разкриването на личната си информация.

Що се отнася до публикуване в WOF Медия или до оставянето на коментари (например в потребителските форуми), моля, бъдете информирани, че WOF си запазва правото да променя правилата си дали подобни публикации могат да бъдат анонимни или това да се случва само след влизане с потребителско име. WOF си запазва правото да изтрие всеки коментар, който бихте направили, особено ако той съдържа реклама, търсене на клиенти или спам, ако е неуместен, не е важен, разкрепостен, клеветнически, обиден, заплашителен, тормозещ, нападателен, порнографски, подвеждащ, неверен, в нарушение на закон или насърчава други да нарушат закон или ако WOF вярва, че подобни коментари или публикации са неуместни, несправедливи или неподходящи.

Ако изберете да публикувате в WOF Медия или оставите коментар (в потребителски форуми), Вие запазвате собствеността си върху всяка публикация или коментар, които направите. WOF изрично се отказва от правото си на притежание или отговорност спрямо подобно публикации или коментари, които решите да оставите. С публикуването и коментирането Вие се съгласявате да предпазвате и да не вредите на WOF с каквато и да е отговорност, резултат от Вашите публикации или коментари.

Ако изберете да публикувате в WOF Медия или оставите коментар (в потребителски форуми), Вие предоставяте не WOF световно, безвъзвратно, неексклузивно, неограничено, безвъзмездно право и лиценз да редактира, преглежда, публикува и препубликува Ваши коментари и да съхранява, употребява, препраща, излага, публукува, възпроизвежда и разпространява Ваши коментари в какъвто и да е формат и вид медия. Вие давате съгласието си, че всички подобни публикации не са поверителни и могат да бъдат споделяни с други. Следователно се съгласявате да не издавате, публикувате или разкривате информация, придобита или споделена от трети страни, която не искате да бъде споделяна с други.
 

X. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

С достъпа, употребата и публикуването на материали или коментари в WOF Медия или с употребата на услугите на WOF, Вие се съгласявате да не се въвличате в следните дейности:

A.    Употребяването на WOF Медия за цели, които са незаконни или забранени от настоящата политика.

B.    Употребяването на WOF Медия по начин, който би могъл да навреди, осакати, обремени или накърни WOF Медия или да се намеси в употребата и насладата от WOF Медия на други страни.
C.    Придобиването или опити за придобиване на каквито и да са материали или информация чрез методи, които не умишлено са направени на разположение чрез WOF Медия.
D.    Представянето за или изобразяването в лоша светлина Вашата връзка с друго лице, включително, но не само WOF, или че Вашата употреба или публикуване на коментари или материали в WOF Медия са подкрепени и одобрени от ACS.
E.    Публикуването, поставянето, комуникирането, изпращането, отправянето, разпространяването, препращането, качването, възпроизвеждането, препубликуването директно или индиректно (от тук насетне назовано колективно като „Публикуване или препращане“) на всякаква информация или съдържание от каквото и да е естество, включително, но не само, данни, статии, комуникации, съвети, препоръки, ревюта, мнения, новини, програми, директории, наръчници, текстове, графики, фотографии, илюстрации, лога, аудиоклипове, изображения, съобщения, изявления, коментари, език, софтуер, програми, кодове, технологии или каквото и да е друго съдържание от каквото и да е естество посредством каквато и да е форма или средство (от тук насетне назовано колективно като „Съдържание“), което по някакъв начин (i) е незаконно или нарушава или би могло да наруши някой местен или национален закон, правило, регулация, наредба, указ или декрет или води под отгворност или което насърчава или защитава някое от изброените, или (ii) е обидно или нарушава правата или чувствителността на други лица или (iii) предизвиква възражения или е неприемливо за WOF (всичко изброено от тук насетне е назовано „Забранено съдържание“), включително Забранено съдържание, включващо, но не само, съдържание, което е либерално, клеветническо, измамливо, грешно, подвеждащо, заплашително, тормозещо, оскърбително, вредно, злонамерено, грубо, омразно, расистко, сексистко, дискриминиращо, нецензурно, порнографско, богохулно, вулгарно, непристойно, цинично или неподобаващо по какъвто и да е начин;
F.    Публикуване или препращане на каквото и да е съдържание, което без позволение разкрива лична или поверителна информация относно или по някакъв начин нарушаваща неприкосновеността, публичността или правата на лице, включително, но не само, потребители или клиенти на WOF Медия;
G.    Публикуването или препращането на каквото и да съдържание, което се състои или може да съдържа или да причинява публикуването или препращането на съдържание, което съдържа унищожителни, разрушителни, опорочаващи, заразяващи или вредни свойства, компоненти или елементи, включително, но не само, каквито и да са вируси или троянски коне;
H.    Публикуването или препращането на каквото и да е съдържание, което нарушава или засяга или може да наруши или да засегне правата и интересите на WOF, WOF Медия или други клиенти или потребители на WOF Медия, включително, но не само, публикуването или препращането без позволение на текстове, избражения, собственост, програми, търговски тайни, конфиденциална или собствена информация, интелектуална собственост, запазени марки, носещи съответни авторски права;
I.    Публикуването или препращането на каквото и да е търсене на клиенти, заявка, молба за гласуване, политическа дейност, верижно писмо, пирамидална схема или уговорка, възможност за инвестиция или продажба на поверителност;
J.    Публикуването или препращането на съдържание с цел реклама, промоционална информация, комерсиално търсене на клиенти, спам, наводняване или съдържание, което съдържа реклама или използва съдържание с комерсиална цел или продава или предлага за продан, наем, заем или каквото и да е съдържание с търговска цел;
K.    Публикуването или препращането на съдържание, съдържащо каквото и да е запитване или възможност за участие в конкурси или лотария.

XI. ПРЕДПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ВАШИЯ АКАУНТ

WOF може да изиска употребата на парола и/или информация за потребителска идентификация, за да използвате WOF Медия или други продукти от WOF. При такъв случай, трябва да използвате уникални цифри, букви и/или специални символи, за да създадете разпознаваема Потребителска ID и парола. Не бива да разкривата тази информация с трети страни. Ако разкриете тази информация, моля, бъдете информирани, че Вие и само Вие сте отговорни за действията, предприети от Ваше име и от името на Вашия акаунт. Ако изгубите контрол над Потребителското си име и парало, можете да изгубите контрол над личната си информация и законообвързващи дейности да бъдат предприети от Ваше име. Следователно, ако паролата Ви е била компроментирана поради някакви причини, трябва веднага да промените паролата си и да уведомите при необходимост.

XII. ДОСТЪП ДО И ПРЕГЛЕД НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Ако поръчате продукти от или чрез WOF Медия, е възможно да се изисква от Вас да създадете акаунт и да предоставите определена лична информация. Можете да видите, преглеждате и променяте повечето от личната си информация, влизайки в акаунта си в WOF. Обикновено не бихме променили личната Ви информация, тъй като това е Ваша отговорност и за нас е трудно да потвърдим самоличността Ви онлайн. Въпреки това, WOF Online Faith Groups мениджмънт системата позволява на привелигировани потребители да редактират личната информация на други потребители. Ваша е отговорността да обновявате личната си информация, ако тя се променя или е неточна. По Ваша молба, ние ще закрием акаунта Ви и ще премахнем личната Ви информация, колкото се може по-скоро, въз основа на активността на акаунта Ви и според приложимия закон. Запазваме правото си да съхраним лична информация от затворени акаунти, за да се подчиним на закона, да съберем дължими ни такси, да разрешим спорове, разследваме проблеми, предотвратим измами, подпогнем на разледвания, приложим правата си и преприемем действия, позволени от закона.

XIII. ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА 

Информацията Ви се съхранява в сървърите ни, локализирани в Съединените щати и може да бъде съхранявана и обработвана в Съединените щати, Европа или друга страна, в която WOF и техните помощници, съдружници или доставчици на услуги поддържат дейност. Ние се отнасяме с личните данни като с придобивка, която трябва да бъде предпазвана. Използваме инструменти като криптиране, пароли и потребителски имена в опит да предпазим личната Ви информация от неоторизиран достъп и разкритие. Въпреки това, трети страни могат незаконно да пресекат или получат достъп до комуникацията. Затова ние не обещаваме и Вие не следва да очаквате, че личната Ви информация или личните Ви комуникации завинаги ще останат поверителни.

XIV. РАЗКРИВАНЕ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

Настоящата Политика за лични данни засяга единствено употребата и разкриването на информация, която ние събираме от Вас и от Вашата употреба на WOF информация и/или WOF Медия, както е описано. Ако изберете да разкриете информацията си на други, WOF не контролира и не може да контролира политиката за лични данни на трети страни. Различни правила и/или политики могат да се прилагат спрямо разкриването на подобна информация на трети страни. Следователно, трябва внимателно да обмислите и да задавате подходящи въпроси що се отнася до разкриването на личната си информация на други.

XV. ЩИТ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

WOF обявява съгласие с Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ в Министерството на търговията на САЩ. WOF се съгласява с Директивата 95/46/ЕО на Европейския съюз относно събирането, употребата и задържането на лични данни от членки на ЕС и Швейцария.
WOF e удостоверила, че се придържа към регулациите за известие, избор, движение, сигурност, цялост на данните, достъп и приложение.

XVI. ОРЗД

Моля, прегледайте нашата страница, посветена на информирането Ви за нашия подход към ОРЗД.

 

XVII. ОБЩИ ВЪПРОСИ 

Ако каквато и да е уговорка на настоящата политика бъде сметната за незаконна, невалидна или неприложима от компетентната юрисдикция, тази клауза следва да бъде премахната, а останалата част от политиката да остане непокътната и в пълна сила. Ако една или повече от клаузите, съдържащи се в настоящата политика за лични данни, бъде поради някаква причина сметната за твърде обща, тогава следва да бъде променена, ограничавайки и/или редуцирайки я, за да бъде приложима със съответните закони.

Чрез употребата или достъпа до WOF Медия или WOF Информация или чрез поръчката на продукти от или чрез WOG Медия, Вие се съгласявате, че в случай на искове или спорове между Вас и WOF (включително, но не само, въпроси, свързани с настоящата политика за лични данни, употребата на лична информация, употребата на WOF Медия или употребата на WOF информация), ексклузивната юрисдикция и съдебен окръг за подобни искове или спорове ще бъде щатските или федералните съдилища, разположени в Детройт, Мичиган, САЩ.

Имаме правото да поправяме настоящата Политика за лични данни по всяко време като публикуваме поправените клаузи на тази страница. Всички поправени клаузи автоматично влизат в сила не по-късно от тридесет (30) дни след като първоначално са били публикувани на уебсайта на WOF.

 

Последно обновяване: 11 април, 2018
 

bottom of page