top of page

ДАВАНЕ

Holding Plant

Сеейки в това служение, независимо с много или малко, ти се присъединяваш към това да занесем вярата до света. 

Заради твоето даване животи по цялото земно кълбо получават помощ и промяна. Когато даряваш финанси на КВМ, ти помагаш да поучаваме посланието на вяра в Бог и да помагаме на хора от целия свят практично!

„...А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не по принуда; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ (2 Коринтяни 9:6-7)

Моля, натисни бутона по-долу, ако желаеш да направиш дарение за Служението на Кийт Бътлър.
 

GIVING PLACEHOLDER
bottom of page