top of page

ZASADY, WARUNKI I POLITYKA PRYWATNOŚCI  

 

I. ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI 

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób, w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi użytkownika w odniesieniu do Międzynarodowego Centrum Chrześcijańskiego ,,Słowo Wiary" / Keith Butler Ministries ("WOF") strony internetowej (stron internetowych), funkcji interaktywnych, komunikacji elektronicznej, narzędzi komunikacyjnych, a także w odniesieniu do wszelkich towarów lub usług oferowanych lub sprzedawanych przez użytkownika na rzecz WOF lub przez WOF użytkownikowi. Oprócz powyższego, niniejsze zasady mają zastosowanie do wszelkich innych powiązanych stron internetowych lub innych form mediów elektronicznych zawierających link do niniejszych zasad, które mogą być prowadzone przez WOF lub jej spółki zależne. Strona(y) internetowa(e) WOF, funkcje interaktywne, komunikacja elektroniczna, narzędzia komunikacyjne lub inne formy mediów elektronicznych są dalej określane jako ,,Media WOF"  

Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. 
 

 

II. KORZYSTANIE Z INFORMACJI Z KBM 

 

WOF umożliwia użytkownikowi czytanie i przeglądanie określonych obrazów i materiałów (,,informacje WOF") na nośniku WOF, np. w celu zamawiania różnych produktów online.  

Użytkownik zgadza się wykorzystywać informacje WOF wyłącznie w celu:  

a. twoje dane osobowe, edukacja i inspiracja;  

b. korzystanie z usług WOF;  

c. zamawianie produktów z WOF; i/lub,  

d. przekazywanie darowizn online na rzecz WOF.

Użytkownik zgadza się, że informacje WOF są i pozostaną wyłączną własnością WOF oraz że użytkownik nie uzyskuje żadnych praw ani własności do informacji WOF poza powyższym ograniczonym prawem do korzystania z nich. Wszelkie teksty, kod HTML, prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy handlowe, obrazy, projekty, loga lub inne materiały przedstawione w mediach WOF pozostają wyłączną własnością WOF, a użytkownik nie otrzymuje żadnych praw ani praw własności do takich materiałów lub własności.  
 

III. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Użytkownik może przeglądać WOF Media bez podawania nam swojej tożsamości ani ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli użytkownik przekazuje WOF swoje dane osobowe, nie jest już anonimowy i tym samym wyraża zgodę na przekazywanie i przechowywanie tych informacji na naszych serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dane użytkownika zebrane za pośrednictwem Mediów WOF mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, Europie lub innym kraju, w którym WOF lub jej spółki zależne, stowarzyszone lub usługodawcy mają swoje placówki.WOF może przekazywać informacje, które gromadzimy na temat użytkownika, w tym dane osobowe, podmiotom stowarzyszonym lub innym osobom trzecim ponad granicami oraz z kraju lub jurysdykcji użytkownika do innych krajów lub jurysdykcji na całym świecie. Jeśli użytkownik znajduje się w Unii Europejskiej lub w innym regionie, w którym obowiązują przepisy regulujące gromadzenie i wykorzystywanie danych, które mogą różnić się od przepisów amerykańskich, należy pamiętać, że nie będziemy przekazywać informacji, w tym danych osobowych, do kraju i jurysdykcji, w których nie obowiązują takie same przepisy dotyczące ochrony danych jak w jurysdykcji użytkownika.  

1) Dane osobowe: 
WOF nie wypożycza ani nie sprzedaje innym podmiotom danych osobowych użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane w miejscach znajdujących się poza bezpośrednią kontrolą WOF (np. na serwerach lub w bazach danych współpracujących z dostawcami usług hostingowych). Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, które zdecyduje się on udostępnić publicznie na naszych Stronach, takie jak komentarze na stronie naszego bloga, będą dostępne dla innych.Jeśli usuniesz informacje, które upubliczniłeś na naszych Stronach, ich kopie mogą pozostać widoczne na zbuforowanych i zarchiwizowanych stronach naszych Stron lub jeśli inni użytkownicy skopiowali lub zapisali te informacje.  

2) Informacje nie pozwalające na identyfikację osoby: 
Możemy udostępniać informacje nie pozwalające na identyfikację osoby (takie jak anonimowe dane użytkowania, strony i adresy URL odsyłające/wycofujące, typy platform, liczba kliknięć itp.) zainteresowanym osobom trzecim, aby pomóc im w zrozumieniu wzorców korzystania z określonych usług WOF. Informacje nie pozwalające na identyfikację osób mogą być przechowywane bezterminowo.  

Możemy gromadzić i przechowywać dane osobowe, takie jak następujące:

  a. adresów e-mail, adresów fizycznych, informacji kontaktowych, podobizny i/lub reprezentacji awatara i/lub informacji finansowych, takich jak numery kart kredytowych lub kont bankowych;  

b. informacje transakcyjne oparte na Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, takie jak zakupy produktów lub treści związane z Państwa kontem; 

c. informacje dotyczące wysyłki, rozliczeń i inne informacje podane przez użytkownika w celu zakupu lub wysyłki produktu;  

d. korespondencji wysłanej do lub od nas, komentarzy lub wpisów dokonanych przez Ciebie, lub wszelkich informacji dotyczących kwestii spornych między nami;  

e. inne informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, usług, treści lub reklam, takie jak informacje o komputerze i połączeniu, statystyki oglądalności stron internetowych, ruch do i ze strony internetowej WOF, dane reklamowe, adresy IP oraz standardowe informacje z dzienników internetowych;  

f. dodatkowe informacje, o które prosimy w celu uwierzytelnienia użytkownika lub jeśli uważamy, że użytkownik narusza zasady naszej strony internetowej, takie jak dane identyfikacyjne, wcześniejsze rozliczenia, weryfikacja adresu lub udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania online w celu weryfikacji tożsamości użytkownika;

  g. informacje od innych firm, takie jak dane demograficzne i nawigacyjne; i/lub,  

h. inne informacje uzupełniające od osób trzecich, takie jak przeprowadzenie kontroli kredytowej, w razie potrzeby. 

i. informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail lub podobne dane, gdy użytkownik rejestruje się na kursie online, kupuje produkt lub prosi o produkt lub usługę  
 

 

IV. BRAK SPAMU 


Użytkownik nie może wykorzystywać WOF Media do rozsyłania spamu lub innych nieautoryzowanych treści. Możemy skanować, filtrować i/lub usuwać wiadomości w celu sprawdzenia lub wyeliminowania spamu, wirusów, ataków phishingowych i innych złośliwych działań lub nielegalnych bądź zabronionych treści.  

 

 

V. WYKORZYSTANIE PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Głównym powodem, dla którego gromadzimy dane osobowe, jest efektywna obsługa klienta oraz dostosowanie oferty do potrzeb użytkownika. Użytkownik zgadza się, że możemy wykorzystywać jego dane osobowe do następujących celów:

 a. dostarczania towarów, usług i obsługi klienta, o które poprosił;  

b. ulepszania, dostosowywania i oceniania naszych produktów, usług, treści i reklam; 

c. informowania Państwa o naszych usługach, prowadzenia marketingu ukierunkowanego, dostarczania aktualizacji usług lub rozszerzania ofert promocyjnych w oparciu o Państwa preferencje komunikacyjne;  

d. zapobieganie rzeczywistym lub potencjalnym zakazanym, nieautoryzowanym lub nielegalnym działaniom;  

e. ocenianie wszelkich problemów, próbowanie rozwiązania sporów i pobieranie opłaty; i/lub,  

f. porównywanie i weryfikowanie informacji pod kątem dokładności.  

 

 

VI. COOKIES: CZYM SĄ I DLACZEGO SĄ STOSOWANE

Na niektórych stronach internetowych używamy "cookies", czyli małych plików umieszczanych na twardym dysku użytkownika, które pomagają dostosować nasze produkty i usługi do jego potrzeb, dostarczać lepsze treści i reklamy, określać naszą skuteczność, oceniać ruch w sieci oraz zapewniać lepszą obsługę klienta. Niektóre funkcje na naszej stronie internetowej są dostępne wyłącznie poprzez użycie plików cookie, które pomagają zidentyfikować użytkownika i utrzymać jego status zalogowanego. Należy pamiętać, że na niektórych stronach witryn mogą Państwo spotkać się z plikami cookie pochodzącymi od osób trzecich, których nie kontrolujemy.Należy również pamiętać, że można odrzucić nasze pliki cookie, jeśli przeglądarka pozwala na to, choć może to zakłócić korzystanie z naszej strony internetowej lub oferowanych usług. Ponadto, większość plików cookie to ,,pliki cookie sesji", co oznacza, że są one usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji. 

VII. UJAWNIANIE PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Możemy ujawnić dane osobowe, aby odpowiedzieć na wymagania prawne, egzekwować nasze zasady lub chronić czyjeś prawa, własność lub bezpieczeństwo. Takie informacje zostaną ujawnione zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, co może wymagać wezwania sądowego, nakazu sądowego lub zasadniczo podobnej procedury prawnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy w dobrej wierze uważamy, że ujawnienie informacji jest niezbędne do zapobieżenia nieuchronnej szkodzie fizycznej lub stracie finansowej lub do zgłoszenia podejrzenia o działalność niezgodną z prawem.  

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika jednemu lub kilku z następujących podmiotów:  

a. Naszym kościołom filialnym i/lub satelickim; 

b. Dostawcom usług na podstawie umowy, którzy pomagają nam w prowadzeniu działalności gospodarczej lub dostarczaniu towarów lub usług dla Państwa (np. zbieranie rachunków, płatności kartą kredytową lub dochodzenie w sprawie oszustw).  

c. Funkcjonariuszom organów ścigania lub innych organów państwowych, w związku z dochodzeniem karnym lub dochodzeniem w sprawie innych domniemanych działań niezgodnych z prawem. Ujawnimy informacje istotne dla dochodzenia, takie jak imię i nazwisko, miasto, stan, kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, historia ID użytkownika, adres IP lub skargi dotyczące oszustw.  

d. Innym osobom trzecim, do których użytkownik zwróci się do nas o przesłanie informacji (lub o których użytkownik zostanie poinformowany i na które wyrazi zgodę podczas korzystania z określonej usługi).  

e. Zewnętrznym dostawcom usług e-mail marketingowych i mediów społecznościowych, aby umożliwić im wspieranie nas w dostarczaniu towarów i/lub usług i/lub interaktywnej komunikacji z użytkownikiem.  

f. Innym podmiotom gospodarczym, które możemy przejąć lub z którymi możemy się połączyć.
 

VIII. KWESTIE MARKETINGOWE 

 

Nie wynajmujemy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim do ich celów marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika. Możemy jednak łączyć informacje o użytkowniku z innymi informacjami, które otrzymujemy od różnych firm, w celu spersonalizowania i/lub ulepszenia naszych produktów, usług, reklam lub treści.  

IX. INFORMACJE, KTÓRE ZAMIESZCZASZ, LUB KOMENTARZE, KTÓRE POZOSTAWIASZ, NA WOF MEDIA 
 

Informujemy, że w przypadku zamieszczania informacji lub komentarzy na nośnikach WOF lub za ich pośrednictwem bądź uzyskiwania dostępu do nośników WOF za pośrednictwem wspólnego komputera, miejsca komercyjnego oferującego połączenia internetowe (,,kafejka internetowa") lub innych niezabezpieczonych środków, informacje o użytkowniku, takie jak jego aktywność lub identyfikator użytkownika, mogą być widoczne dla innych osób. Dlatego prosimy o podjęcie rozważnych działań, aby zapobiec ujawnieniu danych osobowych w razie potrzeby. 

W przypadku zamieszczania materiałów w WOF Media lub pozostawiania komentarzy (np. na forach użytkowników) informujemy, że WOF zastrzega sobie prawo do zmiany zasad dotyczących tego, czy takie wpisy mogą być anonimowe, czy też mogą być zamieszczane wyłącznie po zalogowaniu. WOF zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy użytkownika, w szczególności jeśli stanowią one reklamę, zachętę lub spam, jeśli są np. nieodpowiednie, nieistotne, oszczercze, zniesławiające, obraźliwe, zawierające groźby, nękające, obraźliwe, pornograficzne, wprowadzające w błąd, fałszywe, naruszające jakiekolwiek przepisy prawa cywilnego lub karnego lub zachęcające innych do naruszania jakichkolwiek przepisów prawa cywilnego lub karnego, lub jeśli WOF uzna według własnego uznania, że takie komentarze lub zamieszczone elementy są niewłaściwe, niesprawiedliwe lub niestosowne.  

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zamieszczanie materiałów w WOF Media lub pozostawianie komentarzy (np. na forach użytkowników), zachowuje prawo własności do wszelkich zamieszczonych przez siebie materiałów lub komentarzy. WOF wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek własności lub odpowiedzialności za takie wpisy lub komentarze, które użytkownik zdecyduje się zamieścić.Publikując elementy lub pozostawiając komentarze, użytkownik zgadza się zwolnić WOF z wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z jego wpisów lub komentarzy.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na zamieszczanie elementów w mediach WOF lub zostawi komentarz (np. na forum użytkownika), niniejszym przyznaje WOF ogólnoświatowe, nieodwołalne, niewyłączne, nieograniczone, wolne od tantiem prawo i licencję na edycję, poprawianie, zamieszczanie i ponowne zamieszczanie komentarzy użytkownika oraz na przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie, wyświetlanie, publikowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie komentarzy użytkownika w dowolnym formacie lub rodzaju mediów. Użytkownik zgadza się, że wszystkie takie posty nie są poufne i mogą być udostępniane innym. W związku z tym użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać, nie publikować ani w inny sposób nie upubliczniać żadnych informacji uzyskanych od lub udostępnionych osobom trzecim, których nie chce udostępniać innym.  
 

 

X. KODEKS POSTĘPOWANIA 

 

Uzyskując dostęp do Mediów WOF, korzystając z nich lub zamieszczając w nich materiały lub komentarze, a także korzystając z usług WOF, użytkownik zgadza się, że nie będzie angażował się w żadne z poniższych działań:  

A. wykorzystywania WOF Media do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze zasady.

B. korzystania z Mediów WOF w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Media WOF lub zakłócić korzystanie z Mediów WOF przez jakąkolwiek inną osobę.

  C. Uzyskania lub próby uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w sposób, który nie został celowo udostępniony lub przewidziany przez WOF Media.  

D. Podszywanie się lub fałszywe przedstawianie w jakikolwiek sposób swojej przynależności do jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, w tym między innymi do WOF, lub że korzystanie z WOF Media lub umieszczanie w niej komentarzy lub materiałów jest popierane lub zatwierdzone przez ACS. 

E. Zamieszczać, umieszczać, komunikować, wysyłać, nadawać, rozpowszechniać, rozprowadzać, przesyłać, odtwarzać, publikować lub ponownie publikować, bezpośrednio lub pośrednio (zwane dalej łącznie ,,Zamieszczać lub Przekazywać") wszelkie informacje lub treści wszelkiego rodzaju, w tym między innymi dane, artykuły, komunikaty, porady, rekomendacje, recenzje, opinie, wiadomości, programy, katalogi, przewodniki, teksty, grafiki, zdjęcia, ilustracje, logotypy, klipy dźwiękowe, obrazy, wiadomości, oświadczenia, komentarze, język, oprogramowanie, programy, kod, technologia lub jakiekolwiek inne treści wszelkiego rodzaju w jakiejkolwiek formie lub na jakimkolwiek nośniku (wszystkie zwane dalej łącznie ,,Treściami"), które są w jakikolwiek sposób (i) niezgodne z prawem lub naruszają lub mogą naruszać lokalne, państwowe lub federalne prawo, przepisy, regulacje, zarządzenia lub dekrety, lub powodują powstanie odpowiedzialności cywilnej lub karnej, lub które zachęcają lub popierają którekolwiek z powyższych, lub (ii) które są obraźliwe lub naruszają prawa lub wrażliwość innych osób lub podmiotów, lub (iii) jest w inny sposób nieakceptowalna lub nie do przyjęcia przez WOF (wszystkie powyższe elementy zwane dalej ,,Treścią zabronioną"), przy czym taka ,,Treść zabroniona'' obejmuje między innymi treści zniesławiające, oszczercze, oszukańcze, fałszywe, wprowadzające w błąd, zawierające groźby, nękające, obraźliwe, szkodliwe, złośliwe, nieuprzejme, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, dyskryminujące, obsceniczne, pornograficzne, bluźniercze, wulgarne, nieprzyzwoite, surowe lub w jakikolwiek sposób niewłaściwe;


  F. Zamieszczania lub przekazywania jakichkolwiek treści, które w niedopuszczalny sposób ujawniają dane osobowe lub prywatne dotyczące lub odnoszące się do jakiejkolwiek osoby, w tym między innymi klienta lub użytkownika WOF Media, lub w jakikolwiek sposób naruszają jej prawa do prywatności, wizerunku lub własności; 

G. Zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek treści, które zawierają lub mogą zawierać lub skutkować zamieszczaniem lub przesyłaniem treści, które zawierają lub mogą zawierać jakiekolwiek destrukcyjne, zakłócające, psujące, zanieczyszczające lub szkodliwej jakości, komponenty lub funkcje, w tym między innymi wirusy lub konie trojańskie;

  H. Zamieszczania lub przesyłania jakichkolwiek treści, które naruszają lub mogą naruszać prawa lub interesy WOF, WOF Media lub innych klientów lub użytkowników WOF Media, w tym między innymi niedozwolonego zamieszczania lub przesyłania chronionych prawem autorskim lub w inny sposób tekstów, obrazów, własności, programów, tajemnic handlowych, informacji poufnych lub zastrzeżonych, własności intelektualnej, znaków towarowych lub usługowych;

I. Zamieszczania lub przekazywania jakichkolwiek próśb, wniosków lub petycji dotyczących głosowania, działań politycznych, łańcuszków, piramid finansowych, możliwości inwestycyjnych lub sprzedaży papierów wartościowych;  

J. Zamieszczania lub przekazywania treści w celach reklamowych, promocyjnych, komercyjnych, "spamowania", "zalewania" lub treści zawierających reklamy, lub wykorzystywania jakichkolwiek treści w celach komercyjnych, lub sprzedawania, oferowania na sprzedaż, wynajmowania, dzierżawienia jakichkolwiek treści w takich celach komercyjnych;  

K. Zamieszczania lub przesyłania treści zawierających prośby lub okazje do udziału w konkursach lub loteriach.  

 

XI. OCHRONA INFORMACJI O KONCIE UŻYTKOWNIKA 

 

WOF może wymagać podania hasła i/lub danych identyfikacyjnych użytkownika, aby móc korzystać z Mediów WOF lub zamawiać produkty w WOF.Jeśli tak, należy użyć unikalnych cyfr, liter i/lub znaków specjalnych, aby utworzyć odrębny identyfikator użytkownika i hasło. Nie należy ujawniać tych informacji osobom trzecim. W przypadku ujawnienia tych informacji należy pamiętać, że użytkownik i tylko on ponosi odpowiedzialność za działania podjęte w jego imieniu lub w imieniu jego konta. W przypadku utraty kontroli nad identyfikatorem użytkownika i hasłem, użytkownik może utracić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi i może podlegać prawnie wiążącym działaniom podjętym w jego imieniu. Dlatego też, jeśli hasło zostało z jakiegokolwiek powodu naruszone, należy niezwłocznie zmienić hasło i w razie potrzeby powiadomić WOF.  

 

XII. DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH WERYFIKACJA 

 


Jeśli użytkownik zamawia produkty od lub przez WOF Media, może zostać poproszony o utworzenie konta i podanie pewnych danych osobowych. Większość swoich danych osobowych można zobaczyć, przejrzeć i zmienić po zalogowaniu się do WOF i uzyskaniu dostępu do swojego konta. Zazwyczaj nie będziemy modyfikować Twoich danych osobowych, ponieważ jest to Twój obowiązek, a nam trudno jest zweryfikować Twoją tożsamość online. Niezależnie od powyższego, system zarządzania grupami wyznaniowymi online WOF umożliwia uprzywilejowanym użytkownikom edytowanie danych osobowych innych kont. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację swoich danych osobowych, jeśli ulegną one zmianie lub są niedokładne. Na żądanie użytkownika zamkniemy jego konto i usuniemy jego dane osobowe z widoku tak szybko, jak to będzie możliwe, w oparciu o aktywność na koncie i zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy zachować dane osobowe z zamkniętych kont w celu przestrzegania prawa, pobierania należnych nam opłat, rozstrzygania sporów, badania problemów, zapobiegania oszustwom,pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze prawa i podejmować inne działania dozwolone przez prawo.  

 

XIII. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Dane użytkownika są przechowywane na naszych serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i mogą być również przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, Europie lub innym kraju, w którym WOF lub jej spółki zależne, stowarzyszone lub dostawcy usług mają swoje placówki. Dane osobowe traktujemy jako dobro, które należy chronić. Używamy narzędzi takich jak szyfrowanie, hasła i identyfikatory użytkownika w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem. Jednakże osoby trzecie mogą bezprawnie przechwytywać lub uzyskiwać dostęp do transmisji lub prywatnych komunikatów. Dlatego nie obiecujemy i nie powinni Państwo oczekiwać, że Państwa dane osobowe lub prywatne wiadomości zawsze pozostaną prywatne.  

 

 

XIV. UJAWNIANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie wykorzystania i ujawniania informacji, które zbieramy od użytkownika, oraz korzystania przez użytkownika z informacji WOF i/lub WOF Media, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Jeśli użytkownik zdecyduje się ujawnić swoje dane innym podmiotom, WOF nie ma i nie może mieć wpływu na politykę prywatności tych podmiotów. Do ujawniania takich informacji stronom trzecim mogą mieć zastosowanie różne zasady i/lub polityki. Dlatego należy dokładnie rozważyć i zadać pytania dotyczące ujawnienia danych osobowych innym osobom.  

 

 

XV. Tarcza Prywatności .

WOF sam poświadcza zgodność z Tarczą Prywatności UE-USA w Departamencie Handlu USA. WOF przestrzega dyrektywy o ochronie danych osobowych 95/46/EC określonej przez Unię Europejską w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. WOF poświadczył, że przestrzega wymogów dotyczących powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania danych, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania.

 

 

  XVI. GDPR .  

 

Proszę przejrzeć naszą dedykowaną stronę, aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do GDPR.  

XVII KWESTIE OGÓLNE 

 

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nielegalne, nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie usunięte, a pozostałe postanowienia polityki pozostaną w pełnej mocy. Jeżeli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszej polityce prywatności zostanie z jakiegokolwiek powodu uznane za zbyt szerokie, wówczas będzie ono interpretowane poprzez modyfikację, ograniczenie i/lub redukcję w taki sposób, aby było możliwe do wyegzekwowania w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem.  

Korzystając z Mediów WOF lub informacji WOF, uzyskując do nich dostęp, lub zamawiając produkty za pośrednictwem Mediów WOF, użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów między użytkownikiem a WOF (w tym między innymi wszelkich roszczeń lub sporów wynikających z niniejszej polityki prywatności, wykorzystania danych osobowych użytkownika, korzystania z Mediów WOF lub korzystania z informacji WOF) lub z nimi związanych,wyłączna jurysdykcja i miejsce rozstrzygania takich roszczeń lub sporów będą należeć do sądów stanowych lub federalnych znajdujących się w Detroit, Michigan, U. S. A.  

Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, publikując zmienione warunki na tej stronie. Wszystkie zmienione warunki wchodzą automatycznie w życie nie później niż trzydzieści (30) dni po ich pierwotnym zamieszczeniu na stronie internetowej WOF.  

 

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2018 r
 

bottom of page