top of page

Keith Butler urząd pastora pełni od 1974 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Michigan oraz posiada dyplom Canada Christian College i Rhema Bible Training Center.  

Służbę swoją prowadzi przy wsparciu swojej ukochanej żony, pastor Deborah L. Butler, oraz ich dzieci: Pastor Andre Butler (wnuczki Alexis, Angela i April), Pastor MiChelle Ferguson i mąż Pastor Lee (wnuk Lucas) oraz Diakonka Kristina Jenkins i mąż Pastor Joel (wnuki Andrew i Austin oraz wnuczka Alyssa). 

shutterstock_309241775.jpg

Keith Butler Ministries (KBM) jest międzynarodową służbą założoną przez Keitha i Deborah Butler w celu rozwijania misji KBM, którą Bóg dał im do wypełnienia: NAUCZANIA SŁOWA, WYKONYWANIA SŁOWA i DOTYKANIA ŚWIATA. 
Misję tę rozpoczęliśmy w 1979 roku w Word of Faith International Christian Center (Słowo Wiary - Międzynarodowe Centrum Chrześcijańskie) w Southfield, Michigan (USA), gdzie Keith i Deborah nadal służą jako seniorzy pastorzy. Na całym świecie misja ta jest podtrzymywana dzięki łasce Bożej oraz hojnemu wsparciu naszych partnerów i przyjaciół. 

Istotnym elementem naszego zaangażowania w docieraniu do świata z przesłaniem Wiary w Boga jest szkolenie innych, którzy będą wypełniać Wielką Misję. Szkoła Biblijna PISTIS (School of Ministry (PSOM)) jest naszym biblijnym ośrodkiem szkoleniowym, który został założony w 1989 roku właśnie w tym celu. Kształcenie naszych studentów obejmuje dwuletni program nauczania, który ma na celu przygotowanie i pełne wyposażenie przyszłych usługujących do działania i głoszenia Ewangelii. Program nauczania jest tak skonstruowany, aby rozwijać uczniów w każdym obszarze ich usługi, który jest niezbędny dla stabilności, siły i wzrostu w służbie. Nasza koncepcja szkolenia biblijnego obejmuje możliwości kształcenia i praktycznego zastosowania w pięciu (5) podstawowych obszarach: duszpasterstwo, administracja, misje, muzyka i pomoc.  

 

 

DOTYKANIE ŚWIATA 

KBM jest niezłomny w dzieleniu się przesłaniem wiary w Boga i szkoleniu tych, którzy są powołani, by czynić to samo na całym świecie. Oto podsumowanie niektórych działań, które podejmujemy:  

GERMANY

We support a church in Berlin.

GREECE

 • In 2017, we established a church in Athens. (www.kentropistis.gr)

 • In 2021, we established a church in Corinth.

 • Pistis School of Ministry in Athens, Greece opened in 2015.

 • Athens is also the home of our KBM European headquarters.

FRANCJA 

 • Organizujemy cotygodniowe sesje studiowania Biblii on-line oraz comiesięczne sesje studiowania Biblii w Marsylii i Paryżu. 

 • Organizujemy coroczne konferencje uwielbienia i nauczania, które nazywamy Spotkaniami Wiary. Pierwsza taka konferencja miała miejsce w Paryżu w 2017 roku. 

IRELAND

 • We host monthly Faith Encounters in Cork.

 • In 2023, we will begin Pistis School of Ministry in Cork.

POLSKA 

 • Prowadzimy cotygodniową sesję studium biblijnego w Katowicach

 • Wspieramy kościoły w Krakowie.  

 • W 2021 roku uruchomiliśmy Szkołę Duszpasterstwa PISTIS w Katowicach.

SZWAJCARIA 

 • Prowadzimy cotygodniową transmisję telewizyjną pod tytułem: ,,Żyj swoją wiarą'' (Live Your Faith) w MaxTV i DieuTV.  

 • Wspieramy kościół w Porrentruy.

UKRAINA 

Wspieramy kościoły w Kijowie.  

WIELKA BRYTANIA

AZJA 

JAPONIA 

 • Wspieramy misjonarzy w Sendai, w Japonii

AMERYKA POŁUDNIOWA

BRAZYLIA

 • Wspieramy misjonarzy w Campina Grande, Brazylia.

Pan skierował KBM do stworzenia dodatkowych możliwości szkolenia w zakresie służby na całym świecie, a w niedalekiej przyszłości, także dodatkowych kościołów w Europie i Afryce. 

 

Razem z naszymi partnerami i przyjaciółmi jesteśmy w stanie poruszyć świat przesłaniem wiary w Boga żywego i kochającego!
 

bottom of page